top of page
120.	Nogarol, Ferdinand Graf zu (1532-1590) győri főkapitány...

120. Nogarol, Ferdinand Graf zu (1532-1590) győri főkapitány...

... saját kezűleg aláírt, német nyelvű levele Győr város magisztrátusához.

Támogatja egy Tamás nevű erdélyi prédikátor kérelmét, aki 200 tallér kölcsönért folyamodott a tanácsosokhoz, hogy a városban vásárolt házat kifizethesse.

Ferdinand Graf zu Nogarol a XVI. századi török háborúk ismert katonája volt. 1565-66 közt részt vett Sáros, Szádvár és Ecsed ostromában, majd lovastisztként spanyol zsoldban harcolt Németalföldön. Magyarországon tábornoki rangot ért el, 1579-ben Szatmár és a Tiszántúl katonai kormányzója, majd megbízott felső-magyarországi, végül győri főkapitány lett. Feleségének, Harrach Annának köszönheti a magyar irodalom Balassi Bálint legszebb szerelmes verseit.

1 beírt oldal. Kelt: Győr, 1589. IX. 26.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page