top of page
118.	Pósalaki, (János) Joannes: Declaratio Adflicti...

118. Pósalaki, (János) Joannes: Declaratio Adflicti...

... Status L. R.g. Civitatis Debreczen, concinnata per ~ Juratum praetacta Civitatis Notarium

XVIII. századi kéziratos másolat. A magyarul „Debrecen szabad királyi város nyomorúságos állapotának megvilágosítása” című munka szerzője nemes ember, Debrecen szenátora, a város közéletének meghatározó szereplője, az emlékiratban leírtak aktív résztvevője volt. A szemtanú hitelességével papírra vetett krónika a város 1685 és 1696 közötti zűrzavaros éveit tárgyalja. A magyar királyság, a török birodalom és az erdélyi fejedelemség peremvidékén megsínylette a város, hogy egyik fél sem tudta teljesen érvényesíteni fennhatóságát, ráadásul Thököly kurucai is folyamatos veszélyt jelentettek. Pósalaki részletesen szól a császáriak folyamatos sarcolásáról, a török és a tatár pusztításról, valamint a bujdosók rablásairól is. Emellett beszámol a magisztrátus folyamatos küzdelméről a kiváltságok megszerzéséért. A mű 1696-ban nyomtatásban is megjelent (majd a következő században még kétszer), de emellett – az itt szereplőhöz hasonlóan – kéziratos változatban is terjesztették.

27 beírt oldal.

Hozzákötve:

Descriptio Criminalium Processuum in tres reos Comites Franciscum de Nádasd, Petrum a Zrinyi, et Franciscum Christophorum Frangepanum peracti.

A Wesselényi-összeesküvés nyomán elfogott három főúr perének 1774-ben papírra vetett leírása.

71 beírt oldal.

Hozzákötve:

Sacratissimae Caesareae ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae etc. Regiae Maiestatis Edictalis Cassatio inique praetensae, et ipso jure nullae Electionis Gabrielis Bethlen in Regno Hungariae...

Az 1620. december 10-én kiadott királyi rendelet szövege, amelynek értelmében a pozsonyi és a besztercebányai országgyűlés határozatait, valamint Bethlen Gábor királlyá választását semmisnek nyilvánítja.

27 beírt oldal.

Hozzákötve:

Articuli Onodienses...

Az 1707. május-júniusi ónodi országgyűlés határozatainak kivonatos ismertetése.

16 beírt oldal.

Hozzákötve:

Cornides Dániel:

Commentatio Critica... de Abbatia S. Martini in Monte Pannoniae eiusque fundationalibus

A pannonhalmi alapítólevél hitelessége kapcsán kialakult vita egyik darabja. Tudomásunk szerint nyomtatásban nem jelent meg.

15 beírt oldal.

Hozzákötve:

A Habsburgok és az erdélyi fejedelmek, illetve Thököly Imre megállapodásai (a bécsi és a linzi béke, valamint az 1682. november 19-i egyezmény I. Lipót és Thököly követei között).

42 beírt oldal.

XVIII. századi papírkötésben.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page