top of page
116.	(Csanaki Máté) Czanaki Mathe:  Az döghalalrol...

116. (Csanaki Máté) Czanaki Mathe: Az döghalalrol...

... valo Rövid Elmélkedés. Melyben az dög halálnak mivolta, eredeti, okai, eszközi, tulaidonsági, végei, orvossági az szent írásbol, természetnek foliásábol, és historiákbol világoson meg magiaráztatnak ~ által.

(Kolozsvár), 1634. Abrugi György ny. (8)+136p. A címlap, a negyedik számozatlan, valamint az utolsó négy levél másolattal pótolva.

Csanaki Máté tíz évig tartó hazai és külföldi tanulmányai után I. Rákóczy György udvari orvosa lett előbb Sárospatakon, majd Kolozsvárott. 1533-34-ben a pestis járvány idején személyesen gyógyította a kolozsvári diákokat. Művét tapasztalatai alapján állította össze. Bár legtöbb református kortársához hasonlóan Isten büntetésének tartotta a pestist, könyvében mégis hasznos gyakorlati ta­nácsokat adott a járvány leküzdésére és a betegség elleni gyógymódra. Ritka mű, tudomásunk szerint hazai közgyűjteményben csupán két teljes, valamint két csonka példánya található.

Későbbi papírkötésben.

RMNy 1586.; RMK I 636.; Győry: 81. old.

 

Kikiáltási ár: 300 000 Ft

    bottom of page