top of page
112.	Apafi Mihály (1632-1690) erdélyi fejedelem...

112. Apafi Mihály (1632-1690) erdélyi fejedelem...

... által saját kezűleg aláírt nemesi adománylevél.

A fejedelem Mardsinás Urszul nagynyíresi fiskális jobbágyot és utódait nemesi rangra emeli és címert ad nekik. Teleki Mihály kan­cellár, Kővárvidék kapitánya II. Rákóczy György fejedelem szerencsétlen kimenetelű lengyelországi hadjárata után – az erdélyi sereg nagy részével együtt – tatár fogságba esett. Hazatérése során az adományozott segítségére volt, ezért közbenjárt a fejedelemnél az érdekében. A címer helye üresen maradt, ami nyilván az újdonsült nemes anyagi helyzetéből következett. A dokumentum külön érdekessége, hogy román eredetű család nemesi oklevele ritkán bukkan elő.

Pergamenoklevél, a zsinóron függő viaszpecsét hiányzik. A fejedelem mellett Lugosi Ferenc kancelláriai titkár is kézjegyével látta el (mindkettőt a plica rejti). Kővárvidék kihirdetési záradékával.

Kelt: Fogaras, 1677. III. 20.

Mérete: 340 x 690 mm. Néhol kis kopással, apró foltokkal.

 

Kikiáltási ár: 600 000 Ft

    bottom of page