top of page
11.	Petőfi Sándor: ~ összes költeményei. Népies kiadás. A költő arczképével.
 • 11. Petőfi Sándor: ~ összes költeményei. Népies kiadás. A költő arczképével.

  [három kötetben]

  Bp., 1882. Athenaeum. 190p.; 191-440p.; 441-680p. A címkép, valamint a címlap példányunkból hiányzik.

  Hozzá:

  Petőfi Sándor összes költeményei. Eredeti kéziratok és kiadások alapján megjavitott uj népies kiadás egy kötetben. A költő arczképével. [három kötetben].

  Bp., (1890.) Athenaeum. (2)+192p.; 193-420p.; 421-706p. A címkép hiányzik.

  Páratlan irodalomtörténeti érdekesség. Hahn (1902-től Havas) Adolf, az első kritikai kiadás összeállítója munkapéldánya (ez magyarázza a címképek hiányát). A levelek közé kötött üres lapokon, valamint az előzéklapokon olvasható számtalan jegyzet mellett a nyomtatott oldalak is tele vannak az irodalomtörténész beírásaival és javításaival. Előkerülése szakmai szenzáció, mindenképpen további alapos kutatást érdemel.

  A két mű egységes, aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.

  Poss.: Ernst Lajos gyűjteményi bélyegzőjével, a Vasberényi-gyűjtemény jelzetével.

  Szüry: 3625.

  A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

  bottom of page