top of page

ONLINE ÁRVERÉSI FELTÉTELEK

Az licit az adott értékhatárok között az alábbi összegekkel emelkedik:

1 000 Ft-tól                           1 900 Ft-ig                          100 Ft

2 000 Ft-tól                           4 800 Ft-ig                          200 Ft

5 000 Ft-tól                           9 500 Ft-ig                          500 Ft

10 000 Ft-tól                      19 000 Ft-ig                      1 000 Ft

20 000 Ft-tól                      48 000 Ft-ig                      2 000 Ft

50 000 Ft-tól                      95 000 Ft-ig                      5 000 Ft

100 000 Ft-tól                 190 000 Ft-ig                    10 000 Ft

200 000 Ft-tól                 480 000 Ft-ig                    20 000 Ft

500 000 Ft-tól                 950 000 Ft-ig                    50 000 Ft

1 000 000 Ft-tól          1 900 000 Ft-ig                 100 000 Ft

2 000 000 Ft-tól          4 800 000 Ft-ig                 200 000 Ft

5 000 000 Ft felett                                                    500 000 Ft

1. A Hereditas Antikvárium, mint Aukciósház az árverést a tételek tulajdonosainak megbízásából mint kereskedelmi megbízott szervezi, rendezi és vezeti.


2. Az online árveréshez nem tartozik hagyományos aukciós esemény. A tételekre a www.axoiart.hu árverési portál online felületén keresztül lehet licitálni, a meghirdetett időintervallum alatt, az online licit/licitügynök funkció alkalmazásával, amely a szolgáltató weboldalán történő regisztrációt követően, a belépés után használható. Az aukció az első tétel lezárását követően a szolgáltató archívumából érhető el.


3. A tételek az online katalógusban szereplő sorrendben, 17:00 órától 30 másodperces eltéréssel kerülnek lezárásra. Amennyiben az adott darabra az utolsó 45 másodpercben licit érkezik, úgy annak lejárati ideje 45 másodperccel meghosszabbodik. Az árverés az utolsó (nem feltétlenül tételszám szerint az utolsó) licitálható tétel leütéséig tart, melynek időpontja ismeretlen. A licitek rögzítése függhet a használt számítástechnikai eszközöktől (notebook, tablet, mobiltelefon stb.), az internet-szolgáltatótól, a pillanatnyi adatátviteli sebességtől, az alkalmazott böngésző típusától, verziójától és annak beállításaitól. A fentiek miatt az utolsó 5 másodpercben kezdeményezett licit/licitügynök rögzítését, valamint az ennek következtében beállításra kerülő lejárati idő hosszabbítását, az Axioart Kft. nem garantálja! Kérjük, hogy ajánlatát az utolsó 5 másodperc előtt tegye meg, illetőleg használja a licitügynök funkciót, melyről bővebb információt a szolgáltató weboldalán az „Aukció részletei” menüpontban talál. A licit gomb megnyomása fizetési kötelezettséggel jár!


4. A tétel vételi jogát az a vevő szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha a tétellel kapcsolatban az Építési és Közlekedési Minisztérium Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztálya, illetve az országos gyűjtőkörrel rendelkező közgyűjtemények valamelyike érvényesíti elővásárlási jogát.


5. A vételár a tárgy leütési ára plusz 15% árverési jutalék, amely összeget a vevő köteles az árverés időpontjától számított 14 napon belül kiegyenlíteni. A vevő a tárgyat csak akkor veheti át, ha a teljes vételárat megfizette. Amennyiben megadott határidőig a vevő a tétel átvételére nem jelentkezik, az Aukciósház egyösszegű tárolási díjat számít fel, amely mértéke az át nem vett tételek leütési árának 20%-a. Az Aukciósház fenntartja továbbá magának a jogot, hogy 1 hónapon túli késedelmes átvétel esetén a vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse.


6. Tilos mindenféle összebeszélés, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen és így megkárosítson.


7. Az online árverés időtartama alatt minden tétel megtekinthető a Hereditas Antikváriumban, emellett kérésre bármelyik darabról tudunk fotókat küldeni e-mailben. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul és tájékoztatásul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell meggyőződniük az árverési tételek állapotáról és arról, hogy az megfelel-e a katalógusban leírtaknak. A tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.


8. Az eladásra kerülő tételek a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg. A vevő által tett árajánlatért, illetve a leütési árért az Aukciósház semmiféle felelősséget nem vállal, és nem kötelezhető, hogy nevezett tételt ugyanezen áron egy későbbi időpontban újra árverésre ajánlja vagy forgalomba hozza.


9. A védett tételek – melyek sorszáma legkésőbb az aukció megkezdésekor kihirdetésre kerül – nem hagyhatják el az országot, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az Aukciósház közölni tartozik a tételek tulajdonosainak adatait az Építési és Közlekedési Minisztérium Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztályával, amelyeket nyilvántartásba vesznek. A későbbi értékesítési szándék a Műtárgyfelügyeleti Hatóságnak kötelezően bejelentendő.


10. Amennyiben a vevő nem tud, vagy nem kíván regisztrálni az online árverésre, vételi megbízást adhat. Az adott megbízás alapján az Aukciósház – a megbízó ajánlatának megfelelően – hivatalból árverezhet.

Vételi megbízást adni, illetve telefonos licitre jelentkezni a következő módokon lehet:

személyesen – boltunkban, a 1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 12. szám alatt

telefonon  +36 20 343 3282 hívószámon

írásban  postai úton a 1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 12., e-mailben az info@hereditasantikvarium.hu címen

 

11. Az el nem kelt tételek újraárverezésére nincs lehetőség, de azok az aukciót követő héten – az árveréssel megegyező feltételekkel – megvásárolhatóak az Aukciósháznál.


12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók, valamint vitás kérdés esetén a felek az Aukciósház székhelye szerinti általános hatáskörű bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.


Hereditas Antikvárium

bottom of page