top of page
(Habsburg) I. Lipót (1641-1705) német-római császár és magyar király oklevele

(Habsburg) I. Lipót (1641-1705) német-római császár és magyar király oklevele

A latin nyelvű oklevélben az uralkodó pártfogásáról biztosítja a pápai várőrség evangélikus vitézeit a török elleni háborúkban mutatott hűségükért. Az oklevél „olvashatatlanul elhalványult írású” másolatát a Pápai Református Gyűjtemények őrzik.

Papíroklevél. Az uralkodó papírfelzetes viaszpecsétjével. I. Lipót mellett aláírásával látta el Pálffy Tamás nyitrai püspök, kancellár és Orbán István királyi titkár. A hajtogatások mentén apró, javított szakadásokkal.

Kelt: Bécs, 1675. I. 13.

    bottom of page