top of page
Deák Ferenc (1803-1876) politikus autográf levele Kis Lajosnak.

Deák Ferenc (1803-1876) politikus autográf levele Kis Lajosnak.

A bizalmas hangvételű levél elején megköszöni a címzett meghívását: „Majus 20-ika és 30-ika között megyek fel Bécsbe, 's ott, ha körülményeim engedik, szivesen töltendek egy napot véled, s családod kedves körében”. Közli, hogy orvosi utasításra nyugat-európai körútra indul. Kéri, hogy a címzett intézze el az útlevelét Németország, Svájc, Belgium és Franciaország vonatkozásában. Az értesítést Pozsonyba várja. A végén az általa felvett kölcsön esedékes kamatával kapcsolatban kér kis haladékot.

Kis Lajos Deák közeli barátja, ügyvéd volt. A levél születése idején az udvari kancellária hivatalnokaként működött.

Deák-kéziratok viszonylag sűrűn bukkannak fel, de szinte kizárólag a kiegyezés korából vagy az azt követő időszakból. A szabadsáhgarc előtti időkből nagyon ritkán kerülnek elő kéziratai, és 1848-49-ből is jobbára csak hivatalos miniszteri okiratok lelhetők fel,

1 beírt oldal, piros viaszpecséttel. Kelt: Kehida, 1847. IV. 28.

    bottom of page